1996 në literaturë

përmbledhje e ngjarjeve në letërsi në vitin 1996