Biografia:Redakto

Arsimin 8 vjeçar e ka kryer në vëndlindje në periudhën 1963-1971.Arsimin e mesëm e kreu ne Gjimnazin ushtarak "Skenderbej"Tiranë,në periudhën 1971-1975. Gjatë viteve 1976-1980 kryen Arsimin e Lartë Ushtarak në Tiranë,në Fakultetin Gjitharmësh dhe Titullohet Oficer. Gjate karrierës ne Forcat e Armatosura te R.SH, mbron programet pasuniversitare në lëndët: Filozofi e Psikologji me rezultate të shkëlqyera.Të gjitha nivelet e arsimimit, Parauniversitar, Universitar dhe Pasuniversitar i përfundon me rezultate exelent.

Mbyll karrierën në Strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes në Janar të vitit 1993, me Gradën Kolonel. Prej janarit të vitit 1993 kryen detyra të ndryshme në Strukturat e Policisë së Shtetit si:

  • Kryetar i Degës së Rendit Publik
  • Shef Sektori dhe
  • Keshilltar në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

-Në Dhjetor të vitit 2013,mbyll karrierën në Drejtorinë e Përgjithëshme të Policisë së Shtetit me Gradën Drejtues.