Abd Allah ibn Rawahah ishte një nga shokët e profetit Muhamed.