Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike

[[Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (shk. ANEA) agjenci në nivel botërorë që për qëllim ka rregullimin e përdorimit të energisë bërthamore.