Alakinca është vendbanim në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë.

Alakinca
Алакинци
Fshat