Ali Abdullah Saleh është president i shtetit të Jemenit.