Alija Nametak

shkrimtar boshnjak

Ali Nametak (Mostar, 6 mars 1906 - Sarajevë, 8 nëntor 1987) ishte një tregimtar, dramaturg, folklorist, dhe shkrimtar boshnjak. Një nga përfaqësuesit më të fuqishëm të letërsisë boshnjake në shekullin XX.

BiografiaRedakto

Ali Nametak ishte lindur në Mostar në vitin 1906. Shkollën fillore dhe gjimnazin e përfundoi në vendlindje Mostar.[1]Zagreb, diplomua në Fakultetin Filozofik.[2] Me shkrimet e para është paraqitur në revistat letrare zagrebase gjatë studimeve (Knjizevnik, Omladina, Savremenik, Vijenac, Hrvatsko kolo). Në Sarajevë nga 1933 deri në vitin 1945 redaktoi revistën Novi Behar - Behari i Rir dhe Narodnu uzdanicu. Me instalimin e pushtetit të NDH u emërua në postin e Drejtorit të Teatrit Kombëtar në Sarajevë.[1] Gjatë kësaj periudhe ai ka punuar dhe botuar në Hrvatskome narodu, Hrvatskoj svijesti, Novom listu , dhe Hrvatska pozornica.[2] Pas thyerjes së NDH u dënua me pesëmbëdhjetë vjet burg, nga të cilat i vuajti nëntë dhe u lirua në vitin 1954.[2] Për shkak të qëndrimit të tij apolitik autoritetet nuk qenë në gjendje ta gjykonin si zyrtarë i regjimit istash prandaj u gjykua si "reakcionar", por edhe për shkak të religjionit dhe "atdhedashurisë.[3] Pas vuajtjes së denimit me punë të vështirë, ai punoi si bibliotekist në bibliotekën e Akademisë së Muzikës.[3][4]

Vdiq në Sarajevë në vitin 1987.

VepratRedakto

 • Bajram žrtava. Novele, Zagreb 1931 
 • Hrvatsko kulturno društvo "Napredak" Sarajevo, Sarajevo 1932 
 • Mostarske muslimanske uspavanke, Zagreb 1932 
 • Karađozbeg i njegovo doba, Sarajevo 1933 
 • Hipokoristici od ličnih muslimanskih imena u Padgorici, Zagreb 1934 
 • Jedna narodne pjesma o početku bune na dahije godine 1804, Zagreb 1934 
 • Gaševićev bosanski Mevlud, Sarajevo 1935 
 • Dobri Bošnjani. Crtice, pripovijesti, novele. Zagreb 1937 
 • Narodne junačke muslimanske pjesme, Sarajevo 1938 Narodna vlada (1 čin.) Dogadja se 28.7.1878 u Sarajevu, Sarajevo 1938
 • Islamski kulturni spomenici turskoga perioda u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1939 
 • Ramazanske priče, Sarajevo 1941 
 • Za obraz. Novele legende, Zagreb 1942 
 • Omer za naćvama. Pučki igrokaz iz seoskog života u Bosni s pjevanjem u 3 čina, Sarajevo 1942 
 • Mladić u prirodi. Lovačke i druge omladinske priče, Sarajevo 1943 
 • Dan i sunce. Novele, Zagreb 1944 
 • Sirotan Alija, narodna pjesma i Pojka pripoviest, Sarajevo 1944 
 • Muslimanske ženske pjesme, Sarajevo 1944 
 • Abdullah-paša u kasali. Komedija u 3 čina. Sarajevo 1945 
 • Banjački govor na području Srebrenice, Sarajevo 1955  
 • Nekoji narodni običaji u Bosni pod turskom vlašću, Sarajevo 1956 
 • Folklorni materijal u deset godišta "Behara", Cetinje 1958 
 • Hamdija Kreševljaković, Sarajevo 1959 
 • Folklor užičkih muslimana u Bosanskoj Posavini, Belgrad 1961 
 • Još nekoliko bosanskih pseudonima, Sarajevo 1963 
 • Trava zaboravka. Pripovijetke, Zagreb 1966 
 • Junačke narodne pjesme bosansko-hercegovačkih muslimana, Sarajevo 1967 
 • Položaj vanbračnog djeteta u narodnoj poeziji bosansko-hercegovačkih muslimana, Skopje 1968 
 • Pripovijetke. Zapisi, 1969 
 • Od bešike do motike. Narodne lirske i pripovijedna pjesme bosansko-hercegovinačkih muslimana, Sarajevo 1970 
 • O narodnim poslovicama sačuvanim kod naših iseljenika u Turskoj, Zagreb 1972 
 • Bajraktari i njikovi zamjenici u junačkim narodnim pjesmama nekih balkanskih naroda, Belgrad 1974

Pas vdekjesRedakto

 • Sarajevski nekrologij, Bošnjački institut-Nakladni Zavod Globus, Zürich, 1994., (Civitas, Sarajevo, 2004.)
 • Sarajevske uspomene, Hrvatska sveučilišna naklada, (tekstove odabrao i za tisak pripremio dr. Fehim Nametak), Zagreb, 1997.

BurimeRedakto

 1. ^ a b Mirsad Bakšić, Kontributi i Muslimanëve në Kroaci, kulturës dhe vendit, "Dr. Safvet-beg Bašagić" Shoqata për promovimin e të drejtave të kroacisë qytetarët, anëtarët e kulturore dhe tradicionale të imazhit të rrethit të Islamit, Moskë, 2011., ISBN 978-953-56769-0-4, rr. 199.
 2. ^ a b c i cili është i cili në ISC: Kroacia, 1941.-1945., Minerva, Në Moskë, 1997., ISBN 953-6377-03-9, rr. 288.
 3. ^ a b Mirsad Bakšić, Kontributi i Muslimanëve në Kroaci, kulturës dhe vendit, "Dr. Safvet-beg Bašagić" Shoqata për promovimin e të drejtave të kroacisë qytetarët, anëtarët e kulturore dhe tradicionale të imazhit të rrethit të Islamit, Moskë, 2011., ISBN 978-953-56769-0-4, rr. 196.
 4. ^ Mirsad Bakšić, Kontributi i Muslimanëve në Kroaci, kulturës dhe vendit, "Dr. Safvet-beg Bašagić" Shoqata për promovimin e të drejtave të kroacisë qytetarët, anëtarët e kulturore dhe tradicionale të imazhit të rrethit të Islamit, Moskë, 2011., ISBN 978-953-56769-0-4, rr. 198.
 • Salih Alić: Kratak pregled hrvatske muslimanske književnosti u BiH