Qytet i vjetër Ilirë i themeluar në kohën bizantine nga Justiniani.