Ante Vukasović (Osijek, Kroaci, 9. Janar 1929.) është pedagog dhe komeniolog i njohur kroat. Është pensionuar si profesor i rregulltë universitar dhe konsulent shkencor. Jeton në Zagreb.

BiografiaRedakto

Fillimisht punoi si mësues në një shkollë fillore në Shestanovc. Në Osijek, punoi si mësues në shkollën e mesme. Në Universitetin e Zagrebit dha mësim në statusin e profesorit në Degën e pedagogjisë të Fakultetit Filozofik në periudhën nga viti 1960 deri në vitin 1993. Nga viti 1979 ishte gjithashtu edhe këshilltar shkencor në të njëjtin institucion. Ante Vukasoviq është personaliteti më i njohur nga fusha e studimeve pedagogjike në Kroaci.

AktivitetiRedakto

Interesimet e tij shtrihen në fusha të tilla si:

  • fenomeni dhe teoria e edukimit
  • komeniologjia (studimet mbi jetën dhe veprën e Jan Amos Komenskit).
  • metodika e punës edukative
  • teleologjia pedagogjike (teoria e qëllimeve) dhe aksiologjia (teoria e vlerave)
  • sistemi i shkencës pedagogjike
  • fushat themelore edukative, me theks të veçantë në edukimin familjar, intelektual, moral dhe të punës arsimore, edukimi dhe vlerat.

VepraRedakto

1. Utjecaj suvremene tehnike na koncepciju općeg obrazovanja, Doktorska disertacija, Zagreb, 1964.

2. Radni i tehnički odgoj u općeobrazovnim školama, Zagreb, 1966.

3. Utjecaj suvremene tehnike na koncepciju općeg obrazovanja, Zagreb, 1967.

4. Vplyv sučasnej techniky na koncepciu všeobecneho vzdelania, Bratislava, 1968.

5. Vychovno-vzdelavaci system v SFRJ, Poprad, 1968.

6. Opće obrazovanje i reforma školskog sistema, Zagreb, 1968.

7. Međusobni odnos razine obrazovanja, kvalifikacione strukture i produktivnosti rada, Zagreb, 1971.

8. Radni i tehnički odgoj, Zagreb, 1972.

9. Edukata e punes dhe e tehnikes ne shkollat e aresimit te pergjithshem, Prishtine, 1972. [undefined] Error: {{Lang-xx}}: no text (help)

10. Cjelodnevna škola – mogućnosti njenoga odgojnog i obrazovnog djelovanja, Zagreb, 1972.

11. Moralni odgoj, Zagreb, 1974.

12. Moralni razvitak djeteta, Zagreb, 1975,

13. Intelektualni odgoj, Zagreb, 1976.

14. Ndikimi i teknikes bashkekohore ne koncepcionin e arsimit te pergjithshem, Prishtine, 1977 [undefined] Error: {{Lang-xx}}: no text (help)

BurimetRedakto