Anton Krajni punonjës i Sektorit të Leksikologjisë e të Leksikografisë pran Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe bashkëpunëtorë i vjetër i shkencave. Gjatë kryerjes së detyrës Vaskë Milkani ka punuar për ndërtimin e kartotekës së Leksikut të Shqipes dhe për një varg detyrash që i kanë paraprirë hartimit të fjalorit "Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe" të botuar në Tiranë1980.