Autoritet postale janë ato institucione që janë të autorizuara të emitojnë pulla postale dhe artikuj të ngjashëm.

Autoritetet postale shqiptareRedakto

Në Shqipëri autoritet postal është Posta e Shqipërisë kurse në Kosovë Posta dhe Telekomi i Kosovës.