Bashkëpunimi i popullit të Kosovës me popujt fqinjë gjatë luftës së dytë botërore

libër

Bashkëpunimi i popullit të Kosovës me popujt fqinjë gjatë luftës së dytë botërore libër me autor Osman Zeka dhe Fehmi Pushkolli (red.). Botuar në Prishtinë nga Libri shkollor, në vitin 2000. Faqe 365.