Basileus ishte nje forme qeverisje.

Ajo eshte perdorur si forme qeverisje ne Perdandorine Bizantine(330-1453)