Burimet natyrore si faktor i zhvillimit ekonomik të KSA të Kosovës : tezë e doktoratës

Burimet natyrore si faktor i zhvillimit ekonomik të KSA të Kosovës : tezë e doktoratës me autor Ismet Gusia dhe Hikmet Gusia (pergat.për shtyp dhe përkth.). Botuar në Prishtinë nga "Rilindja", në vitin 1982. Faqe 303.