C shell (csh) është një shell UNIX i shkruar nga Bill Joy në Universitetin Berkley të Californias. Qellimi i tij ishte që të krijonte një shell që të ishte i ngjashem me sintaksën e gjuhës C të programimit.

Cfarë është një shell ?Redakto

Një shell është një program që ofron një nderfaqe përdoruesi. Me një shell, perdoruesi mund të shkruaje komanda dhe ti ekzekutojë ato ne një sistem Unix. Praktikisht funksioni kryesor i një shelli është që të lexoje komantat nga perdoruesi, ti ekzekutoje në Sistemin Operativ dhe të ktheje përgjigjen e komandës.

Cfarë mund të bëj me një C shell ?Redakto

Perdorimi kryesor i C shell është si një shell interaktiv. Megjithate cdo kush mund të shkruaje një program në C Shell per ekzekutim të mevonshem. Të tille programe quhen scripte shell.


  Ky artikull në lidhje me gjuhë programimi është i cunguar. Mund të ndihmoni Wikipedinë duke e përmirësuar.