Delegatëve të Kongresit të 1-rë Kombëtar të Sindikatave të Shqipërisë për kujtim nga punëtorët e gazetës “Përpara” organ i Frontit Demokratik të Prefekturës Korçë

Delegatëve të Kongresit të 1-rë Kombëtar të Sindikatave të Shqipërisë për kujtim nga punëtorët e gazetës “Përpara” organ i Frontit Demokratik të Prefekturës Korçë broshurë botuar në vitin 1945, faqe 15.