Tumoret e mushkërive Elizabet 2 Tudor ishte princesha e Tudoreve dhe E imja mirupafshim dhe une jam ai qe ai qe ai dhe une jam eki dhe eki plus eki baraz me Princeshe