Durrës Biznes Gazeta e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Durrës. Gazeta ka një platformë të përcaktuar, sipas të cilës janë të detyrueshme, për çdo numër, shkrimet e mëposhtme:

1.Prononcimet e Dhomës në mbeshtetje të biznesit apo për çështje te caktuara të zhvillimeve ekonomike

2.Informacionet për aktivitetet e realizuara nga Dhoma

3.Interpretime të legjislacionit fiskal apo biznesor

4.Lista e antarëve te Dhomës, që aktualisht kanë derdhur detyrimet vjetore

5.Shkrime për të gjithë sektorët: prodhim, turizëm, peshkim, transport, ndërtim, tregti e shërbime (vlerësime të specialistëve, anketime, probleme nga intervistime direkte e promovim të bizneseve antarëve)

6.Informacion për panairet ndërkombëtare të muajit të ardhshëm

7.Oferta dhe kërkesa të biznesit vendas dhe të huaj

8.Informacion zyrtar për zhvillimet ekonomike në Qarkun e Durrësit