E folmja e Përmetit. Fjalor krahinor i Përmetit. Fjalor i emërtimeve trashëguese të bimësisë

E folmja e Përmetit. Fjalor krahinor i Përmetit. Fjalor i emërtimeve trashëguese të bimësisë : me rreth 5000 fjalë me autor Nexhip Mërkuri dhe redaktor Leka Skëndaj. Botuar në Vlorë nga "Triptik" në vitin 2009. Faqet e librit 460.