Hape menynë kryesore

Ishte xhaxhai i profetit Muhamed, por nuk pranoi islamin.