Al-Rabadha është një zgjidhje në Arabin Saudite ndodhet rreth 200 km në veri-lindje të Medinës. Në këtë qytet vdiq Ebu Dharri.