Emigrimi i elitës intelektuale nga Shqipëria gjatë periudhës së tranzicionit

Emigrimi i elitës intelektuale nga Shqipëria gjatë periudhës së tranzicionit libër me autorë Ilir Gedeshi, Hekuran Mara, Rolanda Dhimitri dhe Marie Mato (red.). Botuar në Tiranë, në vitin 1999. Faqe 114. ISBN 99927-625-6-X