Gazeta Euro Albania Periodike e qytetarisë demokristiane të Shqipërisë. Kryeredaktor Agron Perbiba, z/Kryeredaktor Arben Gjinaj, Kryetar i Bordit drejtues Kujtim Gjuzi.