Femra dhe meshkuj në Shqipëri 2014 libër me autorë kolektivë nga Instituti i Statistikave. Botuar në Tiranë nga INSTAT, në vitin 2014. Faqe 104.