Ferdinand de Lesseps (19 nëntor 1805 – 7 dhjetor 1894) është arkitekt i njohur francez i cili e ka bërë projektin e Kanalit te Suezit.

Ferdinand de Lesseps