Fjalor me fjalë e shprehje të botës bimore dhe shtazore të Skraparit

Fjalor me fjalë e shprehje të botës bimore dhe shtazore të Skraparit me autor Hajredin Xhaferri dhe redaktor Valter Memisha. Botuar në Elbasan nga "Sejko", në vitin 2007. Faqet e librit 170.