Dija eshte fuqi!Shperhja eshte thene nga Frensis Bekon dhe nenkupton se dije mund te mundi cdo gje ,ai qe e ka dijen ka fuqi.