zhvillohet duke u bere shkembimin e gazeve ne mjedis te jashtem dhe lengjeve trupore te shtazeve