Ganglionet jane disa qeliza te cilat gjenden në sistemin nervor.

Mikrograf për një nyjë nervore(ganglion). H&E stain.