Gjenocidi serb në Kosovë : sesion shkencor : Tiranë, 29 Qershor 1999

Gjenocidi serb në Kosovë : sesion shkencor : Tiranë, 29 Qershor 1999 libër nga Tarik Llagami (përg. për shtyp). Botuar në Tiranë nga AIITC, në vitin 1999. Faqe 116.