Zhvillimi me ritme shume te shpejta i sistemit te transportit është një nder faktorët kryesore te rritjes se nivelit ekonomik te vendeve evropiane. Ne vendet e Bashkimit Evropian makinat vetjake dhe autobusët kryejnë rreth 87 % te transportit te udhëtareve. Ne këto vende hekurudhat kryejnë 7 % dhe avionët 6 %te transportit te pasagjereve. Mallrat transportohen me shume me anenë kamionëve, si edhe me hekurudhat e rrugët ujore. Ndërkaq, avionët dhe sistemet e tubacioneve realizojnë afro 6 % te transportit te mallrave. Një situate e ndryshme praqitet ne vendet e Evropës Lindore, ku hekurudhat përdoren me shume se llojet e tjera te transportit.