Gotthard është një tunel i cili gjendet fshatin Gotthardo te Zvicrës ne afërsi me Italinë.

Tuneli Gotthard (gothard) është tuneli i dyte me i gjate ne bote me 17283 metër.