Hamza ibn ‘Abd al-Muttalib ishte xhahai i profetit që kishte pranuar islamin.