Idealizmi gjerman ishte një lëvizje filozofike që u shfaq në Gjermani në fund të shekullit XVIII dhe fillim të shekullit XIX. Lëvizja u zhvillua nga veprat e Immanuel Kantit në vitet 1780 dhe 1790, [1] dhe u lidh ngushtë si me Romantizmin ashtu edhe me politikën revolucionare të Iluminizmit. Mendimtarët më të njohur të kësaj lëvizjeje, përveç Kantit, ishin Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dhe përkrahësit tjerë të Romantizmit të Jenës (Friedrich Hölderlin, Novalis, dhe Karl Wilhelm Friedrich Schlegel ). [2] August Ludwig Hülsen, Friedrich Heinrich Jacobi, Gottlob Ernst Schulze, Karl Leonhard Reinield, Salomon Maimon, Friedrich Schleiermacher, dhe Arthur Schopenhauer gjithashtu dhanë kontribute të mëdha.

Katër idealistët kryesorë gjermanë: Immanuel Kant (majtas i lartë), Johann Gottlieb Fichte (djathtas lartë), Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (majtas poshtë), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (djathtas i poshtë)

Periudha e idealizmit gjerman pas Kantit njihet gjithashtu si idealizëm postKantian, filozofi postKantiane ose thjesht postKantianism . [3]

Kuptimi i idealizmit

Redakto

Fjala " idealizëm " ka kuptime të shumta. Kuptimi filozofik i idealizmit janë ato veti që ne i zbulojmë në objekte të varura nga mënyra se si ato objekte na shfaqen, si lëndë të perceptuara. Këto veti i përkasin vetëm pamjes së perceptuar të sendeve, dhe jo diçka që ata posedojnë "në vetvete". Termi "ide-izëm" është më afër këtij kuptimi të synuar sesa nocioni i zakonshëm i idealizmit. Çështja se çfarë pronash mund të ketë një send "në mënyrë të pavarur nga mendja" është një çështje brenda traditës idealiste.

Shih edhe

Redakto

Referime

Redakto
  1. ^ Frederick C. Beiser, German Idealism: The Struggle Against Subjectivism, 1781-1801, Harvard University Press, 2002, part I.
  2. ^ Frederick C. Beiser, German Idealism: The Struggle Against Subjectivism, 1781-1801, Harvard University Press, 2002, p. viii: "the young romantics—Hölderlin, Schlegel, Novalis—[were] crucial figures in the development of German idealism."
  3. ^ Terry Pinkard, German Philosophy 1760-1860: The Legacy of Idealism, Cambridge University Press, 2002, p. 217.

Literatura

Redakto
  • Karl Ameriks (ed.), The Cambridge Companion to German Idealism. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.  ISBN 978-0-521-65695-5.
  • Frederick C. Beiser, German Idealism. The Struggle Against Subjectivism, 1781-1801. Cambridge: Harvard University Press, 2002.
  • James Allan Good, A search for unity in diversity: The "permanent Hegelian deposit" in the philosophy of John Dewey. Lanham: Lexington Books 2006.  ISBN 0-7391-1360-7.
  • Pinkard, Terry (2002). German Philosophy 1760–1860: The Legacy of Idealism (në anglisht). Cambridge University Press. ISBN 9780521663816.
  • Josiah Royce, Lectures on Modern Idealism. New Haven: Yale University Press 1967.
  • Solomon, R., and K. Higgins, (eds). 1993. Routledge History of Philosophy, Vol. VI: The Age of German Idealism. New York: Routledge.
  • Tommaso Valentini, I fondamenti della libertà in J.G. Fichte. Studi sul primato del pratico, Presentazione di Armando Rigobello, Editori Riuniti University Press, Roma 2012.  ISBN 978-88-6473-072-1]].