Izovijat janë vija të cilat në hartat gjeografike bashkojnë pikat me vlera të njejta.

shembuj të izovijaveRedakto