Java e bibliotekës në Kosovë : 12-17 prill 2010

Java e bibliotekës në Kosovë : 12-17 prill 2010 libër nga Sali Bashota (kryerd.). Botuar në Prishtinë nga Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës, në vitin 2011. Faqe 238.