Këtej kaluan hordhitë gjermanike

Këtej kaluan hordhitë gjermanike : krime gjermane në Tiranë libër me autor Stavri Th. Frashëri. Botuar në Tiranë nga "Ismail Mal'Osmani", në vitin 1945. Faqe 47.