Kallëzorja apo Rasa kallëzore është rasa e katërt e lakimit në gjuhën shqipe [1].

  • Kallëzorja e shquar (e pashquar)
  • Kallëzorja me parafjalë (pa parafjalë)
  • Përdorimi i kallëzores

Burim i të dhënaveRedakto

  • ^ Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980