Kanalizimi është rrjet a sistem kanalesh ujitës, kullues etj. ; rrjet gypash ose kanalesh nën tokë për qëllime të ndryshme higjienike, teknike etj. ; sistem kanalesh për të mbledhur e drejtuar ujërat[1].

  • Sistemi Kanalizimi i arave
  • Sistemi Kanalizimi i mbeturinave


Burim i të dhënaveRedakto

  1. ^ Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980