Kategoria:Fshatra në Republikën e Maqedonisë

Kjo kategori është zhvendosur dhe aktualisht gjendet tek Kategoria:Fshatra në Maqedoninë e Veriut.

Shënim: Kjo faqe kategorie duhet të jetë bosh dhe të gjithë artikujt duhet të gjenden nën Category:Fshatra në Maqedoninë e Veriut.
Shiko edhe: Wikipedia:Projekti Mirëmbajtje

Kjo kategori aktualisht nuk përmban asnjë faqe apo media.