Kategoria:Mirëmbajtje CS1: është përdorur parametri i redaktorëve

Kjo është kategoria e mirëmbajtjes për artikujt te burimet e të cilëve përdoret parametri editors. Artikujt këtu shtohen automatikisht nga moduli CS1. Duke qenë se kjo sjell probleme në metadata, ju lutemi, përdorni formatin |editorn= (ku n është një numër rendor) për të renditur redaktorët në burim në vend të një parametri të vetëm authors.