Kategoria:Mirëmbajtje CS1: formati i datës

Kjo është kategoria e mirëmbajtjes për artikujt te burimet e të cilëve ndarja mes periudhave të datave të ndryshme përdor vijën e gabuar. Artikujt këtu shtohen automatikisht nga moduli CS1. Ju lutemi, kopjoni e vendosni vijën më poshtë si ndarëse mes periudhave të datave te burimi për ta rregulluar problemin.