Kategoria:Mirëmbajtje CS1: tekst shtesë

Kjo është kategoria e mirëmbajtjes për artikujt te burimet e të cilëve gjenden vlera me tekst të panevojshëm. Artikujt këtu ndahen automatikisht nga moduli CS1 në nënkategoritë përkatëse.