Kategoria:Mirëmbajtje CS1: tekst shtesë: lista e autorëve

Kjo është kategoria e mirëmbajtjes për artikujt te burimet e të cilëve është përdorur tekst i panevojshëm në parametrat në lidhje me autorët. Artikujt këtu shtohen automatikisht nga moduli CS1. Nëse këto vlera te parametrat në fjalë përmbajnë anash shënime si shkruar nga, ju lutemi, hiqini.