Përdoruesit në këtë kategori tregojnë se kanë njohuri të gjuhës interlingua.

Kjo kategori aktualisht nuk përmban asnjë faqe apo media.