Koedukimi nënkupton edukimin dhe arsimimin e përbashkët të vajzave dhe djemve në të njëjtën klasë njëkohësisht, pra arsimimi i përbashkët i nxënësve të të dy gjinive në një klasë.

Koedukimi në një shkollë gjermane në vitin 1848

Shih edheRedakto