Komuniteti shkenca krishtere


Ky fraksion është themeluar nga ana e zonjës amerikane të quajtur Mary Baker Eddy (1821-1910). Në vitin 1883 filloi të botohet revista mujore me titull “Christian Science Journal”. Mbledhja e parë e fraksionit u mbajt në Chicago më 1888. Besojnë se libri Science and Health i Mary Baker Eddy-it është shpallje e pastërt e Zotit. Ky libër përbën mendimin themelor në krishterim. Jezusin e pranojnë si “Bir i Zotit”. Ata besojnë në njësinë e Zotit dhe të Jezusit dhe se “manifestimet dhe individualitetet hyjnore janë të panumërta”. Kanë simpatizues në shtete të ndryshme dhe janë anëtarë mbikëqyrës të unionit të kishave botërore. Gjithashtu janë në dialog me unionin e kishave protestante amerikane.

Kisha e parë e Komunitetit Shkenca krishtere

Burimi i të dhënaveRedakto

Stampa:Navigationsleiste Kurzwellensender mit deutschsprachigem Programm