Konferenca e Bujanit : materiale nga Sesioni Shkencor kushtuar 55-vjetorit të Konferencës së Bujanit : Tiranë, 20 janar 1999

Konferenca e Bujanit : materiale nga Sesioni Shkencor kushtuar 55-vjetorit të Konferencës së Bujanit : Tiranë, 20 janar 1999 libër me autorë kolektivë nga Akademia e Shkencave dhe Instituti i Historisë. Botuar në Tiranë nga Akademia e Shkencave, në vitin 1999. Faqe 249.