Koni është bashkësia e pikave në hapësirë e që paraqet një trup gjeometrikë.

koni

Koni i gradës së dytëRedakto

Koni i gradës së dytë quhet sipërfaqja e gradës së dytë që përcaktohet me ekuacionin në formën kanonike [1]:  .

Përndryshe koni i gradës së dytë figurativisht është figurë e përbërë nga dy kone që kanë kulm të përbashkët dhe qëndrojnë normal (mbyllin këndin 90) me planin që xOy.

  • Rrethi :  ,
  • Elipsa :  ,  ,
  • Parabolla :  ,
  • Hiperbolla :  .

Këto forma standarde mund të shkruhen në barazime parametrike:

  • Rrethi :  ,
  • Elipsa :  ,
  • Parabolla :  ,
  • Hiperbolla :   ose  .

Burimi i të dhënaveRedakto

  1. ^ Ismet Dehiri : Matematika I dhe II. Prishtinë, 1979