Kryetarët e Bashkisë së Vlorës : 1912-2012 : (një histori e shkurtër e Vlorës)

Kryetarët e Bashkisë së Vlorës : 1912-2012 : (një histori e shkurtër e Vlorës) libër me autor Enver Memishaj (Lepenica) dhe Bujar Leskaj (rec.), Petrit Bezhani (red.). Botuar në Tiranë nga "Triptik", në vitin 2014. Faqe 406.